40 års erfaring med møbel- og bygn-ingsrestaurering - interiør og eksteriør. Bygningsundersøkelse og dokumenta-sjon, Klikk på bildet under for tosidig pdf brosjyre:

30 års personlig erfaring som eiere av fredet anlegg. Vi kan offentlig forvaltn-ing på kulturminnefeltet og deler gjerne vår erfaring. Bred erfaring fra oppdrag med fredede og bevaringsverdige bygninger.

40 års erfaring med antikviteter, gamle møbler og gjenstander, restaurering, finèr, fransk polering. Historiske tekstiI-er og stoppemetoder.

Praktisk  restaurering, undersøkelse og  vurdering.

Omfattende kunnskaper om møbel-, arkitektur-, interiør-,  håndverks- og produksjonshistorie.

Vi arbeider med profesjonelt utstyr og leverer rapporter i profesjonelt media-format.

BILDESERIEN TIL HØYRE VISER EKSEMPLER PÅ HVA VI KAN TILBY.

LES OG SE MER PÅ SIDENE VÅRE. LINKER ØVERST TIL TEMASIDER SOM VISER HVA VI HAR UTFØRT OG HVA KAN TILBY

RESTAURERING / DOKUMENTASJON: MØBLER BYGNING INTERIØR EKSTERIØR

HÅNDVERKS- OG KONSULENTTJENESTER
KONTAKTINFO NEDERST PÅ SIDEN

PÅ TEMASIDENE FINNER DU RELEVANT INFORMASJON
OG EKSEMPLER PÅ UTFØRT ARBEIDE

BILDESERIEN UNDER VISER EKSEMPLER PÅ UTFØRT
MØBELRESTAURERING OG BYGNINGSUNDERSØKELSER

BOLIG OG VERKSTED PÅ YTTERSØ GÅRD I LARVIK
Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen har eid og restaurert Yttersø gård og drevet enkeltpersonsforetaket Yttersø gård kunst antikviteter interiør siden 1993. Restaureringsvirksomhet siden 1982, først i Oslo og deretter i Sarpsborg før de i 1993 kjøpte den fredede lystgården i Larvik. Ragnar arbeidet som håndverkskonservator hos Byantikvaren i Oslo før de satset på selvstendig næring. Begge har fag fra Universitetet i Oslo, har arbeidet som free-lance journalister (Aftenposten, Fortidsvern, Vestfoldavd. nyhetsside etc) og har skrevet bøker med tema lokalhistorie.

VI TREFFES PÅ MOBIL 995 38 851

Name

Email

Message

 

VÅR EGEN FREDEDE EIENDOM OG MØBELSAMLING EKSEMPLIFISERER HVA VI KAN TILBY AV TJENESTER

Siden 1993 har vi eid, restaurert, og hatt tilhold på den fredede lystgården Yttersø gård fra 1820 sentralt i Larvik.

Hovedhuset på Yttersø gård er tilbake-ført til opprinnelige eksteriørfarger anno 1820, interiør anno 1850.

Yttersø gårds bevarte bygninger ble oppført i årene rundt 1820 av grev-skaps- og jerverkseier Johan Fredrik Sartz og hustru Else Bugge. Portrett-ene eies av Larvik museum og ble utført i 1834 av Peter Petersen.

ØVERST PÅ SIDEN TIL HØYRE FINNER DU LINK TIL SIDE OM GÅRDEN, BYGGHERREN, HISTORIEN OG VÅRT EIERSKAP SIDEN 1993.

Link til side restaurering møbler Link til side antikvar bygning Link til side media foredrag Link til side historien om Yttersø Link til forside / index