REPORTASJER OM YTTERSØ GÅRD. Klikk på bildene:
 
2016-03-19 ØSTLANDS-POSTEN: LYSTGÅRDENS OPPOFRELSER PDF-UTGAVE:
NETTAVISOPPSLAGET I ØSTLANDS-POSTEN FINNER DU HER
 
2016-03-12 - AFTENPOSTEN: HER HAR DE PUSSET OPP I 23 ÅR. PDF-UTGAVE:
HER ER LINK TIL AFTENPOSTEN NETTUTGAVE:
 
2010-01 GAMLE HUS OG HAGER (NÅ: NORSKE HJEM): AVSLØRTE HUSETS HEMMELIGHETER. PDF-UTGAVE:
ABONNER PÅ NORSKE HJEM HER
 
2007 februar/mars MAISON: LYSTGÅRDEN SOM BLE ET LIVSVERK. PDF-UTGAVE:
 
2004-12/13 JUNI DAGENS NÆRINGSLIV OM YTTERSØ, OSS, LARVIK, TRESCHOW, HAGEN MM. PDF-UTGAVE:
 
 
 
 
 

 

 
 
HISTORIEN OM YTTERSØ GÅRD

Yttersø gårds hovedhus ble bygget som lystgård rundt 1820 av prost og grevskaps- og jernverkseier Johan Fredrik Sartz, kjøpt av Michael Treschow i 1849, hovedhuset fredet i 1923, eiendommen kjøpt av oss i 1993 og arealer rundt områdefredet i 2002. En fortelling som rommer dramatikk, forlystelse, landbruks- og kulturhistorie.

Fra de eldste tider frem til i dag: Utviklingen fra gårdsanlegg, bolig for tingskriver, toller og skipper - fra lystgårdbruk til stordrift etter jordbrukspioneren Jacob Sverdrups forbilder. Historien om mannen som fikk bygget hovedhuset som står her i dag, prost, stortingsmann og grevskapsmedeier Johan Fredrik Sartz og beretningen om vernesaken som endte i 2002 med områdefredning av 21 mål rundt gårdstunet.

Vi har linket til PDFer og sider som forteller historien. Men her i kortversjon:

Gårdshistorien er adskillig eldre enn hovedhuset og kan føres ned til slutten av 1500-årene. På Yttersø bodde bl.a. Ludvig Holbergs oldeforeldre. Ren grevskapseiendom fra slutten av 1600-årene og brukt av byborgere fra ca 1730. Historien er lagt ut på websidene: Yttersøs eldste historie og Yttersøs historie og PDFen Yttersø gård - utkast til gårds-, personal- og bygningshistorie.

Johan Fredrik Sartz bygget Yttersø gård slik anlegget fremstår i dag. Født i 1767 på Gjerpen i Telemark. Utdannet teolog ved Kjøbenhavns universitet. Han var et barn av 1700-tallets opplysningstid, hobbyfløytist, stortingsmann, prost, reder. Fra 1817 medeier i Gyldenløves tidligere grevskap. Hovedhuset bygget rundt 1820 som lystgård og omdannet til bestyrerbolig i regi av ny eier Michael Treschow rundt 1850 da lystgårdepoken i norsk historie ebbet ut.

Hovedhuset på Yttersø gård ble fredet i 1923 som et av de første i landet.

Vi kjøpte Yttersø gård i 1993, og satte i gang en omfattende restaureringsprosess. Huset ble tilbakeført til perioden før 1860-årene. En omfattende prosess som har involvert mange aktører og krevet store ressurser. Et godt samarbeid med vernemyndighetene har bidratt til et spennende resultat.

I dag kan man gjenoppleve interiører fra 1800-årenes første halvdel, møblert slik det kunne vært.

Yttersø gård var gjennom tre år gjenstand for en dramatisk fredningssak. Eieren av omkringliggende arealer, Treschow Fritzøe ville bygge inne anlegget med industri, allierte seg med kommunen og fylkeskommunen for til slutt å tape saken mot Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

Fredning av et større areal rundt anlegget ble stadfestet av miljøvernminister Børge Brende i 2002. Forspillet varte i over 30 år, og selve saken i 3 år, etterfulgt av en konfliktfylt omreguleringssak. Historien om saken er lagt ut sammen med de viktigste dokumentene. Et program i NRKs Faktorserie sendt i januar 2002, regissert av Kristine Ramm, eksponerte fredningssakens forløp. Se høyre sidespalte nederst.

 
 
EKSTERNE LINKER
FRITZØE FLYPLASS    
     
 
 

PUBLIKASJONER OM YTTERSØ GÅRD. Klikk på bildene:

 

HISTORIEN OM YTTERSØ GÅRD
 
YTTERSØSAKEN
 
VÅRE GAMLE SIDER STRIDEN OM YTTERSØSAKEN:
 
VÅRE GAMLE SIDER: FRA EDENS HAGE TIL STRIDENS EPLE DEL I
 
VÅRE GAMLE SIDER: FRA EDENS HAGE TIL STRIDENS EPLE DEL II
 
VÅRE GAMLE SIDER: FRA EDENS HAGE TIL STRIDENS EPLE DEL III
 
SAKEN FORTSETTER: OM REGULERINGSSAKEN
 
VÅR GAMLE NYHETSSIDE
 
VERNEKAMPEN OM YTTERSØ 1999-2002 SE FILMEN HER:
Kontakt - Om oss Antikviteter restaurering Bygningshistorie konsulenttjenester Media publikasjoner Arrangement foredrag Historien om Yttersø