FOTOSERIER klikk på foto
 
EIDSFOS HOVEDGÅRD FORSTUEN
Status: Fredet
Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos Hovedgård
 
EIDSF0S HOVEDGÅRD STORSTUEN
Status: Fredet
Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos Hovedgård
 
MESTERHUSET REPERBANEN I SANDVIKEN
Status: Fredet
Oppdragsgiver: Rolf Olsen A/S
 
SANDER KAAES STIFTELSE
Status: Fredet
Oppdragsgiver: Hotell Terminus
 
LØNNINGEN GÅRD
Status: Fredet
Oppdragsgiver: Gamle3Hus og Avinor
 
BELLGÅRDEN, BRYGGEN
Status: Fredet / Verdensarv
Oppdragsgiver: Gamle3Hus
 
KALFARVEIEN 120
Status: Bevaringsverdig
Oppdragsgiver: Gamle3Hus
 
KALFARVEIEN 122
Status: Bevaringsverdig
Oppdragsgiver: Gamle3Hus
 
KALFARVEIEN 99
Status: Bevaringsverdig
Oppdragsgiver: Gamle3Hus
 
YTTERSØ GÅRD
Status: fredet
Egen eiendom
Webversjon her
 
YTTERSØ GÅRD
Status: fredet
Egen eiendom
Webversjon her
 
YTTERSØ GÅRD
Status: fredet
Egen eiendom
Webversjon her
 
YTTERSØ GÅRD
Status: fredet
Egen eiendom
webversjon her
 
 
 
 

KORT OG GREIT OM VÅRE TJENESTER KLIKK PÅ BILDET OG LES PDF:

 

VI TILBYR HÅNDVERKS- OG KONSULENTTJENESTER KONKURRANSEDYKTIGE PRISER: KONTAKT OSS

Mobil: 995 38 851 - epost: yttersoe@restaurering.net

BYGNINGSUNDERSØKELSER - AVDEKKING AV BYGNINGSHISTORIE
 

Planlegging av restaurering og utvikling av gamle hus forutsetter et godt arbeidsgrunnlag - at man vet hva man har. Er huset fredet forutsetter lovverket at utgangspunktet for planene dokumenteres forsvarlig. Våre tjenester får på plass grunnleggende kunnskap om bygningshistorien og dermed beslutningsgrunnlaget offentlig forvaltning trenger før tillatelser gis. Vi har erfaring fra store og små prosjekter, profesjonelle og private oppdragsgivere, bygninger av nasjonal og lokal verneverdi. Våre tjenester bidrar til å få prosjekter i mål. Kontakt oss for dialog om dine behov og våre tjenester.

Vi gir gjerne en vurdering og et prisoverslag. Uforpliktende for deg. Mail gjerne en kort beskrivelse og legg ved foto, så svarer vi etter beste evne. Befaring avtales. E-post: Yttersø gård

Se videoklippet fra vår samarbeidspartner og oppdragsgiver Gamle3Hus. Ragnar Kristensen, Yttersø gård, forklarer enkelt hva som er formålet med en bygningsundersøkelse og du får se noen av fremgangsmåtene som brukes for å avdekke sporene etter fortiden. Klikk på bildet til høyre.  

Hvorfor bruke ressurser på registrering, analyse og verdivurdering av gamle bygninger? Fordi gamle hus har et livsløp av endringer som har etterlatt spor i form av ombygginger, malinglag og tapeter. Å skille det viktige fra det ordinære og vurdere detaljene i lys av helheten krever profesjonell innsikt og erfaring.

Hvorfor profesjonell hjelp til å forstå huset og husets historie? Fordi alle bygningers historie er forskjellig og forutsetter ulike løsninger. Det ene hus kan ikke danne en mal for behandlingen av det andre. Kulturminnefaglig og tverrfaglig innsikt i samarbeide mellom faggrupper er en forutsetning for å få til forsvarlige og gode løsninger. Bygningsantikvarens rolle i et prosjekt er viktigere desto mer kulturelt verdifullt huset er. Bygningsantikvarisk forståelse er et tverrfaglig spesialfelt som ikke dekkes tilstrekkelig av andre profesjoner.

Ektheten i materialer og utseende - bevaringen av de faktiske historiske materialene er grunnleggende for å bevare bygningen som kulturminne og ikke kun en kopi - og ikke minst bevare de viktige historiske sporene for fremtiden. Bygninger er arkiver over teknikk, stil og utførelse og ikke minst er opplevelsen av historien knyttet til originalmaterialer og utseende

Fornyelse av gamle deler av kulturhistorisk verdi bør utføres så likt de opprinnelige kvalitetene som mulig. Bygningsantikvaren målsetter de kulturhistoriske verdiene, vekter verdiene og kvalitetssikrer dermed prosjektet. De bærende historiske verdiene må innarbeides om prosjektet skal ha mening innenfor en kulturhistorisk ramme - og resultatet gi opplevelse til brukerne.

Bygninger må brukes. Bruk beskytter mot forfall. Forfall koster i lengden. Faglig kunnskap om kulturminnet må samkjøres med tekniske og andre brukerkrav. Gode løsninger finnes gjennom kunnskap og samarbeide. En tilstrekkelig antikvarisk forståelse av bygningen forenkler forholdet til offentlig forvaltning og reduserer tidsforbruket frem til tillatelser.

Eiere, utviklere, planleggere, offentlig forvaltning, brukere - alle er vi medansvarlige overfor fremtidige generasjoner som også bør få oppleve den kulturhistorien vi hegner om og setter pris på i dag. Bygningsarv er både kulturhistorie og miljø. Bevaring og utvikling som hensynstar historien er miljøvern og en viktig del av en bærekraftig utvikling. Balansen mellom vern og utvikling oppnås gjennom kunnskap og samarbeid.

Våre rapporter utarbeides i Indesign og leveres som PDF. En god rapport bidrar til å selge prosjekter. Her finner du vår gamle webside.

Et utvalg av nødvendig redskap for å utføre bygningsundersøkelser. Alt får plass i en ryggsekk og en fotobag.
 
Tidsforbruket ved bygningsundersøkelser kan grovt sett deles i to hovedkategorier: Feltarbeide på stedet og etterarbeide med innsamlet materiale, kilder og rapport. Feltarbeidet i et hus med komplisert bygningshistorie kan dreie seg om ca. 3 dager i snitt pr rom. Fordelingen vil i praksis være ulik fra rom til rom da de enkelte roms kompleksitet vil variere. Trapperom kan vært svært kompliserte og kammers enkle. Etterarbeidet kan dreie seg om fra tilnærmet samme antall timer som feltarbeidet til under halvdelen. Snitt for tidsforbruk i et hus med enklere bygningshistorie hvor avdekkinger allerede er utført kan komme ned i fra en halv dag til en dag pr rom og omtrent samme antall timer for etterarbeidet. man må ta i betraktning at rom i ettertid kan være delt opp i flere rom. Det kan variere hvor nødvendig det er å dokumentere de ulike yngre utviklingstrinnene utførlig. Reise og overnatting vil erfaringsvis være mindre kostnader i sammenhengen. Hvert enkelt oppdrag må vurderes for seg for å kalkulere et realistisk tidsforbruk.
 
En grundig bygningsundersøkelse vil normalt bestå av avdekkinger i hvert rom og på hver enkelt fasade. Det utføres fargeavdekkinger i form av fargetrapper på malt treverk, plater og lerret. Tapetlag avdekkes og skilles i registrerbare felt. Alle flater gjennomgås samt listverk, brannmur, dører og vinduer. Konstruksjonen registreres og tidligere romoppdelinger klarlegges. Stort sett vil det være nødvendig å foreta hulltagninger i overflater. Det gjøres reversibelt med brekkjern og/eller Feinsag. Farger og sjikt føres på skjema. Fargene som NCS kode med karakteristikk. Alle avdekkinger fotograferes med fargereferanse. Profiler avtegnes. Avhengig av eksisterende bygningstegninger/oppmålinger måles det opp. Etterarbeidet består i digital fotofremkalling, uttegning, systematisering, innhenting av arkiv- og andre kildeopplysninger (gjøres delvis i forkant), redigering i Indesign. Rapportens tekst bør inneholde en historisk sammenfatning og en tolking av det samlede materialet, gjennomgang av kildemateriale, tegninger, anbefalinger og eventuelt fargelagte riss av aktuelle perioder for restaurering. Både undersøkelser og rapporter kan utføres på ulike nivåer av kompleksitet avhengig av formålet med undersøkelsen (oppdragsgivers behov).
 
UTSTYRET
Verktøyryggsekk med stabil bunn UMAG
Fein multiverktøy
Brekkjern for listverk etc.
Tapetserhammer
Minihammer
Skrujern med bits
Knipetang
Stiftetang
Speil
Stemjern
Målestokk
Målebånd
NCS Fargevifte
Naturpigment fargevifte
Pensler
Skalpeller i to størrelser
Skalpellblader
Blyant og penn
Hodelykt 170 lumen
Lommelykt
Linjaler
Notis og arbeidsblokk
Løsemiddel
Fotobag
Canon EOS 5D mark III
Fastobjektiv EOS 100mm f2.8 L II macro
Fastobjektiv EOS 35mm f1.4 L II
Fastobjektiv EOS 14mm F2.8 L II
Zoomobjektiv EOS 24-105mm f4 L
Fastobjektiv Pentax SuperTakumar 50mm f1.4
Kamerastativ Manfrotto 055
Kamerastativ Sirui T-025X
Fargereferansekort
Beskyttelseskoffert for elektronisk utstyr
USB mikroskop Dino-Lite Pro 5mpx, pol.filter
Rullestativ for USB mikroskop
Elektronisk fargemåler X-rite Color Pro
Elektronisk avstandsmåler Leica
Laptop HP workstation 8560W
Profilmåler
Spatel for tapet
Sprayflaske for tapet
Maskeringstape
Teknisk sprit
Terpentin
Ladere, kabler etc
 
 
VI SAMARBEIDER MED GAMLE3HUS I BERGEN SPISSKOMPETANSE PÅ ANTIKVARISKE PROSJEKTER BESØK GAMLE3HUS HER:
 
 
FOTOSERIER klikk på foto
 

YTTERSØ GÅRD FØR - ETTER VELKOMMEN INN!

Status: Fredet
Oppdragsgiver: Vi selv
 
 
YTTERSØ GÅRD GARDINFORBILDER
 
 
 
 
SKIPPERGATEN 43 KRISTIANSAND
Status: Fredet
Oppdragsgiver: Vest-Agder Fylkeskommune
 
TEIEN GÅRD
Status: Fredet
Oppdragsgiver
 
 
HOLSTGÅRDEN
Status: Bevaringsregulert / dels fredet
Oppdragsgiver: Holmestrand Museum
 
 
OLAV DUUNS HUS
Status: Bevaringsverdig
Oppdragsgiver: Olav og Emma Duuns Stiftelse
 
 
HOLMESTRAND RÅDHUS
Status: Fredet
Oppdragsgiver: Privat eier
 
 
PROSJEKTER FOR BYANTIKVAREN I OSLO 1980-ÅRENE
Arbeidsgiver: Byantikvaren i Oslo
 
 
 
Kontakt - Om oss Antikviteter restaurering Bygningshistorie konsulenttjenester Media publikasjoner Arrangement foredrag Historien om Yttersø