sag

RESTAURERING - ANTIKVITETER - BYGNINGSVERN - MEDIA

YTTERSØ GÅRD
3262 Larvik  -  Tlf: 33 18 60 50  -  epost: yttersoe@restaurering.net

sagfiner 
RESTAURERING AV GAMLE HUS

VI TILBYR

Vi tilbyr tjenester innen bygnings-restaurering. Har du et gammelt hus du ønsker å sette i stand, kontakt oss for en prat. Vi hjelper deg med å finne løsninger som tilgodeser husets historiske kvaliteter. Oftest gjemmer husets historie seg bak nyere lag av tilføyelser. Men sporene, om aldri så små, kan fortelle det som må til for å få til en vellykket istandsetting.

Vi tilbyr undersøkelse og planlegging av restaureringsoppgaver tilpasset den enkelte eiers ambisjonsnivå.

Vi har utført en rekke oppdrag innen restaurering av bygningsdeler som dører og vinduer mm. Vi kan derfor tilby en kombinasjon av praktisk og teoretisk tilnærming.

Som eiere av fredet eiendom gjennom 15 år ser vi problemstillingene eiere møter i forhold til offentlige apparat. Vi gir råd i slike sammenhenger.

Det er bedre å være føre var. Uerstattelige verdier går ofte tapt fordi man ikke vet hva man har med å gjøre. i tillegg til konkrete bygningsundersøkelser og rådgivning, utfører vi arkiv og kildegransking og tolkning av historiske kart og annet materiale.

Vi hjelper deg med å bli kjent med huset ditt. Kontakt oss for uforpliktende samtale.

Vi kan tilby bred erfaring fra gjensidig berikende fagtemaer.

VÅR ERFARING

Årene hos Byantikvaren i Oslo var formende for holdningen til restaurering av gamle bygninger og miljøer. Først med tilhold sammen med Oslo bymuseum på Frogner hovedgård og deretter i det gamle gårdsanlegget i Majorstuveien 8, har satt dype spor i vår tenkemåte. Daglig dialog med kunsthistorikere, arkitekter og håndverkere og erfaringer fra viktige bygninger fra Oslo Ladegård, de gamle militære anleggene på Hovedøya til Gjetmyren gård og Heftye-samlingen på Frognerseteren. har gitt næring til egne tanker om temaet.

Erfaringen omfatter mange fredede og verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i Østlandsområdet.

Gjennom over 10 års arbeide med vernesaker og rådgivning for politikere har vi arbeidet med reguleringsplaner og byggesaksbehandling innefor tema bevaring. Vi har opparbeidet kontaktnett på alle nivåer.

Arbeidet med boken om Langestrand og Fritzøe værk har gitt erfaring med dypdykk i et omfattende arkivmateriale fra 1600-årene frem til 1900. Arbeidet med formgivning og digitalisering samt prepress av boken har tilført vårt lille firma redskaper for formidling av historisk materiale.

Under finner du en oversikt med bilder og tekst. Til høyre finner du lenker til rapporter vi har skrevet om noen av disse arbeidene.

OVERSIKT OVER PROSJEKTER VI HAR ARBEIDET MED
I ULIKE SAMMENHENGER


Eksempelsamlingen er under utarbeidelse og vil kompletteres med fotografier, linker og tekster.
Ansettelsesforhold hos Byantikvaren i Oslo. Attest/beskrivelse

Lavetthuset på Hovedøya, Oslo
fredet

Kloakkrensehuset Filipstad i Oslo
Maskineri flyttet til Teknisk Museum

KLIKK HER
Drengestua på Gjetmyren gård Oslo
Fredet

  Yttersø gård i Larvik
fredet

Tollerodden
Larvik
Bevaringsregulert


Nedre
Damsbakken 4
Langestrand, Larvik
Bevaringsregulert

Rosendalsgate 13
Langestrand, Larvik
Bevaringsregulert

Veden gård
Tistedal, Halden

KLIKK HER
Utvikling av stiftelsen Gamle Bygningsdeler.
Samarbeide mellom Byantikvaren i Oslo og Oslo Akershus avdeling av Fortidsminne-foreningen

Tollboden
Stavern
Bevaringsregulert. Fasaderestaurering.

  Brekke Gård, Våle. Undersøkelse av sal.

  Veiby gård, Rakkestad. Undersøkelse og restaureringforslag.

  Bondebrygga, Nalumstranda. Oppmåling og tegning.

 

Brenneribygningen på Tveten gård. Undersøkelse og prosjektoppfølging. Bya.

Østre Krutthus Hovedøya
fredet. Undersøkelse og prosjektoppfølging. Bya.

Vålerenggata 29 Vålerenga, Oslo. Undersøkelse og prosjektoppfølging. Bya.

Eidsfos hovedgård Eidsfos
fredet. Totalundersøkelse over år.

Teien gård i Åsgårdstrand
fredet. Undersøkelse av annen etasje.

Laurvig Hospital Larvik
fredet. Tilbakeføring av bryggerhus og undersøkelse av dører.

Øvre Fritzøegate 10
Langestrand, Larvik
Bevaringsregulert

Hovland gård fredet Hovland, Larvik
fredet


  Holmestrands gamle rådhus. Fredet. Undersøkelse av bystyresal.

  Øvre Eidstredet 3
Langestrand, Larvik
Bevaringsregulert

Nordre Gravlund kapell
Oslo. Tilbakeføring av vinduer.

Klokkergården
Lardal. Undersøkelse av rappede og dekormalte vegger.

  Festiviteten
Larvik. Generell undersøkelse av plan og interiør

  Storgaten 44-50
Larvik. Generell undersøkelse av eksteriør og dels interiør.

  Holmestrand Museum, Undersøkelse av hovedbygningens interiør og eksteriør

  Øvre Fritzøegate 35. Undersøkelse og restaureringsforslag. Fasader.

  Pumpetorget Stavern. Undersøkelse og restaureringsforslag.

  Olav og Emma Duuns hus. Undersøkelse og prosjektoppfølging for tilbakeføring av værelser

  Lønningen lystgård, Flesland Bergen. Totalundersøkelse av interiører før flytting.

  Kalfarveien 120, Bergen. Totalundersøkelse av interiører før flytting.

  Mesterhuset, Reperbanen i Sandviken, Bergen. Fredet. Totalundersøkelse av interiører.

  Zander Kaaes stiftelse, Bergen. Fredet. Totalundersøkelse av interiører.

  Skippergata 43, Kristiansand. Fredet. Undersøkelse av gatefasade.

  Bellgården,
Bryggen i Bergen. Fredet. Undersøkelse av bygningsdeler og farger interiør og eksteriør

  Kalfarveien 122, Bergen. Undersøkelse av interiører før flytting.

 

 

 

HER FINNER DU NOEN RAPPORTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      hovedhus

WEBSIDER OM
VÅR ERFARING
OG TANKEGANG


HVA ER
RESTAURERING

BYGNINGS-
RESTAURERING
EKSEMPLERRAPPORTER
Rapporter vil legges ut etterhvert som de digitaliseres

 

 

RESTAURERING AV BYGNINGSDELER