sag

RESTAURERING - ANTIKVITETER - BYGNINGSVERN - MEDIA

YTTERSØ GÅRD
3262 Larvik  -  Tlf: 33 18 60 50  -  epost: yttersoe@restaurering.net

sagfiner 

WEBSIDEN ER UNDER OPPDATERING OG FORBEDRING!
IKKE ALLE LINKER VIRKER ENNÅ.
KLIKK PÅ BILDENE UNDER FOR Å KOMME INN PÅ BILDESERIENE.
DERSOM EN LINK IKKE VIRKER BETYR DET AT SIDEN ENNÅ IKKE ER LAGT UT. PRØV I SÅ FALL IGJEN SENERE !

Under finner du en del rubrikker med bilder av møbler vi har restaurert. Klikker du på bildene vil du få opp en serie bilder i stort format som viser møbelet før, under og etter restaurering. Vi har ikke dokumentert like godt i alle tilfellene, derfor vil mengden dokumentasjon variere noe. Vi håper denne presentasjonen bidrar til at du velger å benytte våre tjenester!
Har du spørsmål - send oss en e-post!

KOMMODER - SKUFFEMØBLER

Kommoden kom i bruk på 1600-tallet som en vid-ereutvikling av den ofte voluminøse dragkisten. Siden har hver stilepoke satt sine særpreg på det anvendelige lille møbelet. Men den innholdsrike dragkisten fortsatte å ekssistere til ut på 1800-tallet da den mindre plasskrevende chiffonieren erstat-tet den helt.

   BAROKK / REGENCE

     K240          K211

     K302

    ROKOKKO    

    kommode 136            K160

    K173            K214

    KOMMODE223            K309

    K393

   LOUIS SEIZE  / GUSTAVIANSK

   K330

   
  KLASSISISME  / EMPIRE  / SENEMPIRE

   K199         K254

    K368          K375

    K390        K481

     KOMMODE374        K387

     BIEDERMEIER

    K162        K193

    KOMMODE33         K83

    k3         K245

     K365

  

SKAPMØBLER

Oppbevaringsmøbelet med dør er i likhet med stolen en eldgammel møbeltype. Kjennes fra an-tikken som bl.a. dokumentskap og har etterhvert blitt utviklet til alle mulige spesialiserte skaptyp-er. Velegnet som bakgrunn for dekor i form av malte motiver eller innleggsarbeider. skapet vari-erer i utseende fra det helt nødtørftige til det storslåtte.

         RENESSANSE/ BAROKK

         SKAP324        SKAP313

         KLASSISISME / EMPIRE / SENEMPIRE

         SKAP234       SKAP301

         SKAP41      


        BIEDERMEIER

        SKAP51       SKAP376

          

       NYSTILER     

      SKAP264


SOFAER OG CHAISELONGUER

Sittemøbler med plass til flere personer i form av "sofa" så dagens lys i Frankrike rundt midten av 1600-årene. Man kjente allerede til kanapeen - en flerseter satt sammen av flere "stoler". Sofaen fikk etterhvert et litt lugubert rykte som boudoirmøbel og åsted for all verdens utukt. Romanen "Le Sopha, conte moral" av Claude Prosper Jolyot de Crébillon, utgitt i 1742, bidro sterkt til dette om-dømmet. Imidlertid ble sofaen etterhvert rehabil-itert og inntok plassen som komfortabelt stuemøb-el under rokokkoen. Under storhetstiden tidlig på 1800-tallet ble sofaen utviklet til et praktfullt par-ademøbel og stuens hovedingred-iens. Som ved andre møbeltyper utvises store spennvidder mel-lom det praktiske og det symbolskmettede og til tider overlessede. Men i all sin tid har sofaen kun-net fremvise utstuderte kombinasjoner av elegan-se og praktisk design. Chaiselonguen kan sies å være en eldre fetter av sofaen, kanskje med røtter til antikkens liggemøbler?

    BAROKK

    SOFA296

    KLASSISISME / EMPIRE

   SOFA 501

   BIEDERMEIER

   SOFA65        SOFA66

   SOFA68         SOFA456

   SOFA463         SOFA464

 

   NYROKOKKO / NY LOUIS SEIZE

  SOFA465          SOFA477

  SOFA496

  NYRENESSANSE

  JUGEND / ARTS & CRAFTS / ART NOVEAUX

  BOLLEBAROKK

  SOFA472

  NYEMPIRE /NYKLASSISISME


BORD OG KONSOLLER

Bordet har sine røtter i oldtiden. Som anretningsmøbel, som skrivebord og som sentralt møbel for samkvem og felles bespisning. De eldste bordene hadde gjerne løse bukkeføtter og kunne stables vekk etter bruk. Etterhvert utviklet det seg en rekke varianter med stadig mer spesialisert bruk og utstyr. I 1700-tallets annen halvdel ble bordet utviklet til "sofabordet" vi kjenner så godt i dag. Spillebordet og speilkonsollen er andre typer som ble svært vanlige på 1800-tallet. Klaffebordet som vi kjenner godt som malt bondemøbel av furu, så dagens lys som mahogny spisebord i 1700-tallets England.

      KLASSISISME / EMPIRE / SENEMPIRE

      bord 40         BORD192

      BORD261         BORD307

      BORD363         

      BIEDERMEIER

      b30          BORD299

      BORD337


      NYROKOKKO  

     BORD262          

 
      NYRENESSANSE

     BORD369

   JUGEND / ARTS & CRAFTS / ART NOVEAUX

     BORD306           


MALTE MØBLER

På den ene siden har man til alle tider laget møb-ler av såkalte edle tresorter egnet til polering og treets forskjønnelse, og til samme tid produsert møbler med malt overflate. En god del av denne produksjonen var rimeligere alternativer til de finèrte møblene. Laget av av furu eller gran som ble malt. Malte møbler kunne også være av ypp-erste kvalitet, utstyrt med førsteklasses malt dekor. Snekkerne i byene produserte store meng-der malte furumøbler og tilsvarende var det nær-liggende for landsens snekkere å forsyne sine nærområder med malte furuutgaver av samtidige motemøbler. I Norge har det dekorative uttrykket fra bygdene blitt særlig påaktet for sin høye kval-itet og sitt særpreg. At møblene var malt innebar at det kunne være nærliggende å overmale eldre dekor når den virket passè. I dag kan vi vurdere om vi ønsker å hente frem overmalt dekor dersom det ikke går ut over kulturhistorisk verdifulle frembringelser fra senere perioder.

  M52           M53

M56       M84

M500                                         

 

 

STOLER

Stolen er en av de eldste kjente møbeltypene. Enk-elte former som foldestolen har overlevd nærmest uforandret siden antikken. De fleste andre stoltyp-er har utviklet seg mye gjennom stilepokene. Etterhvert ble kravet til sittekomfort viktigere enn stolens symbolske statusfremtoning. Gjennom 1700-årene utviklet man et utall ulike stoltyper hvorav de mer avanserte ikke sto tilbake for dagens sittekomfort.


    RENESSANSE

    502    

    BAROKK / REGENCE

     S348         S132

    ROKOKKO

      STOL 395A         S267

      S347    S395

      S448

      LOUIS SEIZE

      S382       S461

     KLASSISISME /  EMPIRE / SENEMPIRE

      S259       S249

      S423

      BIEDERMEIER

      st01       S424

      S265       S436

      S452       S453 

      st47

     NYGOTIKK

       S334

     NYBAROKK

       S335      S445

     NYROKOKKO / NYLOUIS SEIZE

      S451       S478

       S443       S415

     NYRENESSANSE

     S62 

     KLUNKESTIL

     S63      S474

   JUGENDSTIL / ARTS & CRAFTS / ART NOVEUX

    S440       S441

    S421

   BOLLEBAROKK

    S469        S470

   NYEMPIRE /  NYKLASSISISME  / EMPIRESTIL   

    S346        S266

   S345

    STILMØBLER

   S433       S438


FUNKSJONALISME OG FUNKIS      

    S416     


SPEIL

Det eldste speil må ha vært vannflaten. Tidlig lærte menneskene å benytte polert metall som et mer anvendelig redskap for å kontrollere sitt eget ytre. Fra oldtiden til i dag har speilet i sin enklere variant kretset rundt de samme formene. Som veggspeil var hensikten først og fremst å sørge for forsterket belysning i de ofte mørke interiørene. Talglys var kostbart og speilet bidro til å forsterke effekten av lys. Ikke minst skapte praktfulle speil en festlig og overdådig atmosfære i hjemmene til de be-midlede. Frem til nærmere midten av 1800-år-ene var speilglasset det man virkelig betalte mye for. Foliering med kvikksølv og tinnfolie var svært risikofyllt og speilmakeren var ikke synonymt med treskjærer eller forgyller, men var mesteren for folieringen.

    ROKOKKO

    SP88            SP297

     SP258

     LOUIS SEIZE / GUSTAVIANSK

    SP198         


SKRIVEMØBLER

Skrivemøbelet er en videreutvikling og kombinasjon av bordet og skapet. Skatoll slik vi kjenner i dag oppsto på slutten av 1600-tallet. Med innredninger fulle av småskuffer og rom innbyr skatollet og den opprettstående sekre-tæren til alskens fantasi om hemmelige rom og skjulte små skatter. Skrivemøbelets indre av-deling kunne få de mest fantasirike og arki-tektonsik utsmykkede utforminger. Under empiren var det greske og romerske tempelet forbildet for skrivemøbeldekoren. I likhet med sofaen ble skatollet, gjerne med over-skap, utviklet til stuens praktmøbel par excel-lence. Parallelt levde skrivebordet sitt liv, ofte lite forandret i prinsippet. Dog ble skrivebord utstyrt med overhengende arkitektoniske oppbygninger i form av skap og bokhyller under klassisismen. De samme hovedformene har levd videre inn i vår tid.

     BAROKK                                                           

    SK14                                     

      ROKOKKO                                                       

      SK91                                                  

      LOUIS SEIZE

      KLASSISISME / EMPIRE /SENEMPIRE

      SK73          SK101

      SK145       SK250

      SK246        SK379

      BIEDERMEIER

      SK304         SK344

      NYROKOKKO

     SK72                                    


SKRIN OG KISTER

Kisten kan man trygt si er den eldste kjente møbelformen. Enkel å sette sammen, lett å frakte med seg, og ikke minst svært nyttig. Attpåtil kan kisten brukes som både bord og sittemøbel. Etterhvert ble kister utstyrt med skuffer i bunnen - og vips oppsto dragkisten av sammensatte kistedeler med skuffer istedenfor lokk. og bærehåndtak på sidene. Kisten kan kanskje sies å være alle møblers mor.Skrinet er nok mer et overflødighetsfenomen, en minia-tyrkiste - ofte rikt dekorert. Skrinet var vel-egnet som grunnlag for både innleggsarbeider og maling. I egyptiske graver er det funnet skrin rikt dekorert med innleggsarbeider i elf-enben og sjeldne tresorter. Senere har skrinet alltid vært et yndet lite møbel for personlige verdisaker og hemmeligheter.

SKR200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      hovedhus
       

VI FØRER ET BREDT UTVALG TEKSTILER FOR ANTIKVITETER

SE EKSEMPLER HER


FRANSK- POLERING
HVA ER DET?


FINÈR
HVA ER DET?

Les om historiske teknikker og uttrykk i møbelkunsten ved å klikke på linkene over!

OM
VERKSTEDET:

Vi har gjennom mer enn 20 år opparbeidet inngående kunnskap om, og erfaring om både restaurering av klassiske antikviteter og gamle hus.

Praktisk erfaring, studier og oppbygg-
ing av et omfattende fagbibliotek med
både aktuell og historisk litteratur danner basis for
virksomheten.

Vårt verksted tar i
mot gamle møbler
som trenger restaur-ering og reparasjon.
Vi har spesialisert
oss på møbler fra
1600-tall frem til
midten av 1800-tall-
et, men tar også i mot nyere møbler og gjen-stander. Ikke bare
kunnskap om meto-
der og teknikker er viktig - man skal
også kunne analys-
ere møbelet som
skal restaureres.

KONTAKT OSS
FOR VURDERING OG FORHÅNDS-
PRIS.

VI PÅTAR OSS
OPPDRAG OVER HELE ØSTLANDS-OMRÅDET mm.

DU FINNER VÅR ADRESSE, E-POST
OG VEIKART HER