VIRKSOMHETEN VÅR ER BASERT PÅ KUNNSKAP. VI HAR DERFOR LAGT STOR VEKT PÅ Å BYGGE OPP ET FAGBIBLIOTEK SOM ER NYTTIG BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK. HER FINNER DU EN PDF-UTSKRIFT AV FAGBIBLIOTEKETS BØKER OM MØBLER, INTERIØR OG ARKITEKTUR: KLIKK HER
 
 
 
 

KONTAKTINFORMASJON

Du finner oss 4 minutter fra E-18 (Bommestad) sydover retning danskebåten. Sving inn ved Larvik brannstasjon og ta veien over jordet forbi to kontorbygg langs Lågen. Tunet vårt er omkranset av trær. Okermalt hovedhus og rødmalt sidebygning. Avtal før du kommer. Vi er ikke alltid til stede på gården.

Mobil: 995 38 851 - E-post: Yttersø gård

Post- og besøksadresse: Yttersø gård, Elveveien 46, 3262 Larvik

 

OM OSS

Virksomheten på Yttersø gård i Larvik ble etablert i 1994 som en videreføring av tidligere virksomhet i Oslo og deretter Sarpsborg. Firmaet tilbyr restaurering av antikviteteter - med spesialområde møbler fra barokk til biedermeier. Restaureringsverkstedet har vært i drift siden 1985. Fra 1989 til 2000 samarbeidet vi fast med Blomqvist kunsthandel i Oslo.

Konsulenttjenester omfatter bygningsundersøkelser og dokumentasjon av bygningshistorie. Det omfatter avdekkinger og analyser av eksteriør, interiør, bygningsdeler, malte overflater og tapeter, kildegransking av arkivmateriale og relevant litteratur. Oppdragene kan variere i omfang, men resulterer alltid i en digitalt utarbeidet rapport.

Rådgivning til eiere av fredede og verneverdige bygninger er en del av virksomheten. Egen erfaring som eier av fredet anlegg siden 1993 og yrkeserfaring fra Byantikvaren i Oslo på 1980-tallet. Vi har ofte fungert som bindeledd mellom vernemyndigheter og eiere.

Media har i perioder vært en viktig del av virksomheten. Freelance journalistikk for Aftenposten ogFortidsvern på 2000-tallet. Forfatterskap til flere lokalhistoriske bøker og artikkelbidrag i museums- og annen sammenheng. Fast kommentatorspalte i Norske Hjem. Utallige foredrag med kulturhistoriske og kulturminnefaglige temaer, deriblant undervisning om norsk kulturhistorie for skoleklasser og asylsøkere.

Frivillig virksomhet, tillitsverv i Larvik bys Vel, Tolleroddens Venner og Stiftelsen Tollerodden, Fortidsminneforeningens Vestfold avdeling fra 1997 til 2015 og deretter Kulturminneforum. Ragnar var leder for Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling fra 2008 til 2015 da han var initiativtager til og ble leder for Kulturminneforum.

Engasjement i frivillig kulturminnevernarbeid har etablert et bredt faglig og politisk kontaktnett på lokalt, regionalt og riksnivå. Tillitsverv har gitt bred erfaring med behandling av arealplaner, hørings- og klagesaker, etablering av verneaksjoner, deltagelse i fylkes- og kommunale samarbeidsgrupper.

 
 
 
Kontakt - Om oss Antikviteter restaurering Bygningshistorie konsulenttjenester Media publikasjoner Arrangement foredrag Historien om Yttersø