OMTALE I AVIS, TIDSSKRIFT OG FILM

Bildene linker til innholdet

2002 - NRK laget i 2001-2002 denne dokumentarfilmen om Yttersø gård og kampen for å bevare næromgivelsene fra industriutbygging. Filmen ble regis-sert av Kristine Ramm og var første i Faktor-serien. NRK-FAKTOR: FRA EDENS HAGE TIL STRIDENS EPLE film NRK:

Edens hage

2013 - Vestfold fylkeskommune, Kultur-arv i samarbeide med TV-Vestfold laget denne filmen om hovedbygningen på Yttersø gård. Filmen inngår i serien Arven - om gammel og ny historie i Vestfold. ARVEN OM YTTERSØ I LARVIK film YouTube:

2016-03-19 ØSTLANDS-POSTEN, hjemreportasje i lørdagsbilaget BØK: LYSTGÅRDENS OPPOFRELSER pdf:

2016-03-19 AFTENPOSTEN BOLIG pdf Hjemreportasje i boligbilaget. HER ER DET PUSSET OPP I 23 ÅR:

2010-01 GAMLE HUS OG HAGER (NÅ: NORSKE HJEM): AVSLØRTE HUSETS HEMMELIGHETER. pdf:

2007 februar/mars MAISON: LYST-GÅRDEN SOM BLE ET LIVSVERK pdf:

2004-12/13 JUNI DAGENS NÆRINGS-LIV OM YTTERSØ, OSS, LARVIK, TRESCHOW, HAGEN MM. pdf:

 

 

OM YTTERSØ GÅRD

Yttersø gårds hovedhus ble bygget som lystgård rundt 1820 av prost, grevskaps- og jernverkseier Johan Fredrik Sartz, kjøpt av Michael Treschow i 1849, hovedhuset fredet i 1923, eiendommen kjøpt av oss i 1993 og restaurert frem til i dag. Arealer rundt områdefredet i 2002. En fortelling som rommer dramatikk, forlystelse, jernverks-landbruks-, kulturhistorie - og forvaltnings/fredningshistorie.

RESTAURERINGSHISTORIEN - FØR OG ETTER

Bildeserien viser hovedbygningen før og etter restaurering - innvendig og utvendig

Tekstiler og gamle hus - Fortidens interiører var ofte rikere på tekstiler enn hva man gjerne tror. Tekstiler er forgjengelige og er ofte bevart som fragmenter eller bare avbildet på interiørmalerier, akvareller og trykk. Hovedbygningen på Yttersø ble først etter mange år utstyrt med gardiner og tepper. Vi prioriterte restaurering av selve bygningen. Ettersom det arbeidet nærmet seg fullført var det tid for tekstiler. Inspirasjon til gardiner og sengeforheng fikk vi fra gamle interiørmalerier og trykk.

TEKSTILER OG GARDINER

Bildeserien viser inspirasjonskilder og resultatet. Rekonstruksjon av periodegardiner og sengeomheng på Yttersø:

KORT OM GÅRDENS HISTORIE

Fra de eldste tider frem til i dag: Utviklingen fra gårdsanlegg, bolig for tingskriver, toller og skipper - fra lystgårdbruk til stordrift etter jordbrukspioneren Jacob Sverdrups forbilder. Historien om mannen som fikk bygget hovedhuset som står her i dag, prost, stortingsmann og grevskapsmedeier Johan Fredrik Sartz og beretningen om vernesaken som endte i 2002 med områdefredning av 21 mål rundt gårdstunet.

Vi har linket til PDFer og sider som forteller historien. Men her i kortversjon:

Gårdshistorien er adskillig eldre enn hovedhuset og kan føres ned til slutten av 1500-årene. På Yttersø bodde bl.a. Ludvig Holbergs oldeforeldre. Ren grevskapseiendom fra slutten av 1600-årene og brukt av byborgere fra ca 1730. Historien er lagt ut på websidene: Yttersøs eldste historie og Yttersøs historie og PDFen Yttersø gård - utkast til gårds-, personal- og bygningshistorie.

Johan Fredrik Sartz bygget Yttersø gård slik anlegget fremstår i dag. Født i 1767 på Gjerpen i Telemark. Utdannet teolog ved Kjøbenhavns universitet. Han var et barn av 1700-tallets opplysningstid, hobbyfløytist, stortingsmann, prost, reder. Fra 1817 medeier i Gyldenløves tidligere grevskap. Hovedhuset bygget rundt 1820 som lystgård og omdannet til bestyrerbolig i regi av ny eier Michael Treschow rundt 1850 da lystgårdepoken i norsk historie ebbet ut.

Hovedhuset på Yttersø gård ble fredet i 1923 som et av de første i landet.

Vi kjøpte Yttersø gård i 1993, og satte i gang en omfattende restaureringsprosess. Huset ble tilbakeført til perioden før 1860-årene. En omfattende prosess som har involvert mange aktører og krevet store ressurser. Et godt samarbeid med vernemyndighetene har bidratt til et spennende resultat.

I dag kan man gjenoppleve interiører fra 1800-årenes første halvdel, møblert slik det kunne vært.

Yttersø gård var gjennom tre år gjenstand for en dramatisk fredningssak. Eieren av omkringliggende arealer, Treschow Fritzøe ville bygge inne anlegget med industri, allierte seg med kommunen og fylkeskommunen for til slutt å tape saken mot Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

Fredning av et større areal rundt anlegget ble stadfestet av miljøvernminister Børge Brende i 2002. Forspillet varte i over 30 år, og selve saken i 3 år, etterfulgt av en konfliktfylt omreguleringssak. Historien om saken er lagt ut sammen med de viktigste dokumentene. Et program i NRKs Faktorserie sendt i januar 2002, regissert av Kristine Ramm, eksponerte fredningssakens forløp. Se venstre sidespalte. Omfattende historikk i høyre sidespalte øverst.

 

ARTIKLER OG WEBSIDER OM EIENDOMMENS OG BYGNINGENES HISTORIE

Bildene linker til innholdet

Hefte om Yttersø gård, laget som underlag for områdevernesaken i 1999. HISTORIEN OM YTTERSØ GÅRD pdf:

YTTERSØ GÅRD - RESTAURERINGS-HISTORIEN 1993-2024. Kortfattet og komprimert gjennomgang av restaurer-ingsarbeidene fra starten til i dag. Tegninger, fotografier og tekst:

Kunnskapen om Yttersø gårds eksteriørfarger har gjennomgått revisjoner. Nedslitte fasader vanskeliggjorde analyser. Til sist kom vi i mål og resultatet foreligegr her. Slik er bygningen nå malt opp. YTTERSØ GÅRD FARGEUNDERSØKELSE pdf:

Hovedbygningens hovedfasade ble ca 1900 amputert og endret. En akvarell fra 1845 og spor i takflaten viste til en opprinnelig tempelgavl. Grundige undersøkelser resulterte i en helhetlig forståelse av hovedfasaden og mulighet for rekonstruksjon. YTTERSØS TAPTE GAVL pdf:

På midten av 1960-tallet forsvant de siste gamle ovnene i hovedbygningen. Imidlertid etterlot de seg spor. En analyse aqv sporene og kildene muligjgør tilbakeføring av jernverkseier Sartz ovnsmøblering. JERNVERKSEIERENS OVNER pdf:

Siden 15/16-hundretallet og frem til i dag har Yttersø hatt tre ulike historiske hager: Renessansehagen, den romantiske parken og 1950-tallets villahage. Hvilken hage bør rekonstrueres? YTTERSØS GAMLE HAGER pdf:

 

 

 

 

 

 

 

Link til side restaurering møbler Link til side antikvar bygning Link til side media foredrag Link til side historien om Yttersø Link til forside / index