BØKER - ARTIKLER - KOMMENTARER

Ragnar Kristensen
Langestrand og Fritzøe værk

Ragnar Kristensen
Langestrand
Fra Bellevue til Skrubbehull

Bente Bjerknes
Koopran - 80 år på Langestrand

Ragnar Kristensen
Folk og bygninger ved Fritzøe jernverk

Ragnar Kristensen
Fritzøe jernverk,
bygninger, masovner og struktur

Ragnar Kristensen
Fransk polering

Ragnar Kristensen
Fast spalte Truet kulturminne
Norske Hjem 2013-2015

Borgen brenner

Fiskerbondebruk i fare

Stripete kulturminnevern

Kultur mot kultur

Godt nytt år?

Monument for fall

Fingrene av fatet

Kampen om Fritzøe jernverk

Vi som elsket Holme

 

 

 

 

 

MEDIA OG PUBLIKASJONER

Vi har gjennom årene hatt et aktivt forhold til media. I spaltene her finner du link til publikasjoner og artikler. Media har i perioder vært en viktig del av virksomheten.

Freelance journalistikk for Aftenposten og Fortidsvern på 2000-tallet. Forfatterskap til flere lokalhistoriske bøker og artikkelbidrag i museums- forenings- og annen sammen-heng. Fra 2014 til 2015 fast kommentatorspalte i Norske Hjem.

Dags- og ukepressen har publisert reportasjer fra Yttersø gård. Vårt eget hjem er brukt aktivt i formidling av kulturhistorie og problemstillinger i kulturminnevernet.

Fra 2005 bygget vi opp en omfattende nyhetsorientert webside for Fortidsminne-foreningens vestfoldavdeling. Nyhetssaker og reportasjer om vernesaker og forhold i kulturminnevernforvaltningen. Bladet Vestfoldnytt utkom med flere nummer i året.

På denne siden finner du linker publikasjoner, artikler og reportasjer i PDF-format.

 

BEVAR OSS VEL - VESTFOLD/TELEMARK AVD. FORTIDSMINNEFORENINGEN
Artikler om lokalt kulturminnevern

 

Fra edens hage til stridens eple

Børsnotert kulturminnevern

Korstog mot fredning

 

 

 

Gjestfritt i Nevlunghavn

Valg, politikk og planlegging

Tre artikler

SÆRTRYKK FRA VESTFOLD AVDELINGS NYHETSSIDE

 

Med Riksantikvaren i Hammerdalen

Jørn Holme - ny riksantikvar

 

 

Verdiskaping eller luftige visjoner

VESTFOLDNYTT - VESTFOLD AVDELINGS MEDLEMSBLAD 2008-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANGEMENT OG FOREDRAG

Vi tilbyr omvisning, foredrag og arrang-ementer for små og store grupper. Vi skreddersyr opplegg og avtaler pris og betingelser for hvert enkelt oppdrag.

Vi har tatt i mot skoleklasser, historie-lag, politiske partigrupper og folk som er interessert i gårdens historie. Vi har hatt kulturhistorisk introduksjon for asylsøkere med innvilget opphold og undervisning i interiør- og møbelhistorie for form og designklasser i videregå-ende skole.

Foredragene har vært knyttet til omvisninger med utgangspunkt i egen møbelsamling og husets tilbakeførte interiører. Tema har vært restaurering, arkitektur-, møbel-, interiørhistorie, kulturminneforvaltning, kulturminne-vernets historie og problemstillinger knyttet til dette. Og ikke minst Yttersø gårds egen historie.

Vi har arrangert åpent hus i forbindelse med kulturminnedag og annet.

Yttersø gård har vært ramme rundt jubileumsarrangement med servering og middag for inntil 60 gjester.

I samarbeide med Vestfoldfestspillene har vi arrangert huskonsert med Oslo Strykekvartett. Rommene har akustikk som egner seg godt til fremføringer. Vi vil gjerne videreutvikle denne typen virksom-het videre.

 

FORTIDSVERN - KRONIKKER, DEBATT OG REPORTASJER

Ragnar Kristensen
Forvaltningsreformen - vern eller fjern?

Ragnar Kristensen
Hvem kan vi stole på?

Bente Bjerknes
Fellandtunet fra motvind til medvind

Bente Bjerknes
Ringerikes museum:
Sponset restaurering

Bente Bjerknes
Håndverk i hevd: Ny giv for tradisjoner?

Bente Bjerknes
Bevaring i Vestfold

Bente Bjerknes
Byplanplask i Vestfold

Bente Bjerknes
Festiviteten restaureres

Bente Bjerknes
Kun fredning kan stoppe nybygg

Bente Bjerknes
Tre driftige damer takker av

Jon Arne Balto
Brysomme menn og brysomme hus

 

 

Link til side restaurering møbler Link til side antikvar bygning Link til side media foredrag Link til side historien om Yttersø Link til forside / index