BYGNINGSUNDERSØKELSER UTENOM VESTFOLD - RAPPORTER
Klikk på bildene for å åpne pdf-fil

2015-Zander Kaaes stiftelse, Bergen. Fredet. Oppdragsgiver Hotell Terminus

2014-Mesterhuset 1808, reperbanen i sandviken, Bergen. Fredet. Oppdragsgiver: Rolf Olsen AS

2018-Tjærehuset 1733, Reperbanen i Sandviken. Fredet.
Oppdragsgiver: Rolf Olsen AS

2015-Mesterhuset 1808, reperbanen i sandviken, Bergen. Fredet. Oppdragsgiver: Rolf Olsen AS

2013-Lønningen gård 1760/70, Flesland, Bergen. Bevaringsregulert
Oppdragsgiver: Gamle3hus/Avinor

2022-Bredsgården 1a, 1730, Bryggen, Bergen. Fredet. Verdensarv. Oppdragsgiver Gamle3hus

2023-Bredsgården 1a, 1730, Bryggen, Bergen. Fredet. Verdensarv. Oppdragsgiver Gamle3hus

2023-Bredsgården 1a, 1730, Bryggen, Bergen. Fredet. Verdensarv. Oppdragsgiver Gamle3hus

2014-Kalfarveien 120, Bergen. Bevaringsverdig. Oppdragsgiver: Gamle3hus/Jernbaneverket

2015-Kalfarveien 120, Bergen. Bevaringsverdig. Oppdragsgiver: Gamle3hus/Jernbaneverket

2017-Det hvite huset 1852. Bevaringsverdig. Oppdragsgiver: Gamle3hus/Haukeland sykehus

2014-Bellgården 1760, Bryggen, Bergen. Oppdragsgiver: Gamle3hus

2018-Frimerkehuset 1707, Bergen. Bevaringsregulert. Oppdragsgiver: Gamle3hus.

2021-Bråtan ukjent byggeår, Solbergelva.
Oppdragsgiver: Linda Hoffmann.

2012-Kragerø rådhus 1867. Bevaringsregulert.
Oppdragsgiver: Kragerø kommune.

2019-Østre Enge 1800, Løten. Bevaringsverdig.
Oppdragsgiver: Ida Bryhni

2010-Veiby gård 1800, Rakkestad Bevaringsverdig. Oppdragsgiver:
Karen Victoria Lykke Syse

 

 

 

 

Vi gir gjerne vurdering og prisoverslag: KONTAKT OSS

Vi kartlegger verneverdiene før prosjektet låses til en plan.
Vi fremskaffer grunnleggende kunnskap om bygningshistorien
og dermed beslutningsgrunnlag for eier og offentlig forvaltning.

Erfaring fra store og små prosjekter,
profesjonelle og private oppdragsgivere,
bygninger av nasjonal og lokal verneverdi.

Våre tjenester bidrar til å få prosjektet i mål.

BYGNINGSUNDERSØKELSER - AVDEKKING AV BYGNINGSHISTORIE

Vi stiller med erfaring, fagkunnskap og nødvendig materiell egnet for kompakt transport og minimalt tidsforbruk. Et utvalg nyttig redskap for å utføre bygningsundersøkelser. Fotobag og ryggsekk rommer det meste:

Alle bygningers historie er forskjellig og forutsetter ulike løsninger. Det ene hus kan ikke danne en udiskutabel mal for behandlingen av det andre. Kulturminnefaglig og tverrfaglig innsikt.

Samarbeide mellom faggrupper er forutsetning for å få til forsvarlige gode løsninger.

Ektheten i materialer og utseende - bevaringen av de faktiske historiske materialene og de viktige sporene er grunnleggende for å bevare bygningen som kulturminne. Bygninger er arkiver over teknikk, stil og utførelse og ikke minst er opplevelsen av historien knyttet til originalmaterialer og utseende.

Bygningundersøkelse klarlegger hva som er bevaringsverdig. Bygningsantikvaren målsetter og vekter de kulturhistoriske verdiene.

Bygningsarv er både kulturhistorie og miljø. Bevaring og utvikling som hensynstar historien er miljøvern og del av bærekraftig utvikling.

Våre rapporter utarbeides i Indesign og leveres som PDF

 

HVORDAN UTFØRES EN BYGNINGSUNDERSØKELSE?

Tidsforbruket ved bygningsundersøkelser kan deles i to hovedgrupper: Feltarbeide på stedet og etterarbeide med innsamlet materiale, kilder og rapport. Feltarbeidet i et hus med komplisert og lang bygningshistorie kan dreie seg om ca. 3 dager i snitt pr rom. Fordelingen vil i praksis være ulik fra rom til rom da de enkelte roms kompleksitet vil variere. Trapperom kan vært svært kompliserte og kammers enkle. Etterarbeidet kan dreie seg om fra tilnærmet samme som feltarbeidet til under halvdelen timer. Snitt for tidsforbruk i et hus med enklere bygningshistorie hvor avdekkinger allerede er utført kan komme ned i fra en halv dag til en dag pr rom og omtrent samme antall timer for etterarbeidet. Reise og overnatting vil erfaringsvis være mindre kostnader i sammenhengen. Vi gir forhåndsestimat av tidsforbruk for det enkelte oppdrag.

En bygningsundersøkelse består av avdekkinger i hvert rom/fasade. Fargeavdekkinger i form av fargetrapper på malt treverk, plater og lerret. Tapetlag avdekkes og skilles i registrerbare felt. Rommets enkelte bygningsdeler gjennomgås: Himling, vegger, gulv, listverk, brannmur, dører og vinduer. Konstruksjonen registreres og tidligere romoppdelinger klarlegges. Det er vanligvis nødvendig å foreta hulltagninger i overflater. Det gjøres reversibelt Feinsag. Farger (NCS) og sjikt føres på skjema. Alle avdekkinger fotograferes med fargereferanse. Profiler avtegnes. Avhengig av eksisterende bygningstegninger/oppmålinger måles det opp. Etterarbeidet består i digital fotofremkalling, uttegning, systematisering, innhenting av arkiv- og andre kildeopplysninger (gjøres delvis i forkant), redigering i Indesign. Rapportens tekst bør inneholde en historisk sammenfatning og en tolking av det samlede materialet, gjennomgang av kildemateriale, tegninger, anbefalinger og eventuelt fargelagte riss av aktuelle perioder for restaurering. Både undersøkelser og rapporter kan utføres på ulike nivåer av kompleksitet avhengig av formålet med undersøkelsen og oppdragsgivers behov.

SIDEN 2012 HAR VI SAMARBEIDET MED GAMLE3HUS I BERGEN
OG BIDRATT I DERES PROSJEKTER. BESØK GAMLE3HUS HER:

BYGNINGSUNDERSØKELSER VESTFOLD - RAPPORTER
Klikk på bildene for å åpne pdf-fil.

2010-Holstgården, 1756,
Holmestrand. Fredet.
Oppdragsgiver: Holmestrand museum

2010-Holstgården, 1756,
Holmestrand. Fredet.
Oppdragsgiver: Holmestrand museum

2010-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2014-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2009-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2010-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2010-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2012/13-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2010-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2010-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2010-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2007-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2009-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2009-Eidsfos hovedgård 1720/40, Eidsfos. Fredet. Oppdragsgiver: Stiftelsen Eidsfos hovedgård

2010-Pumpeparken 1792, Stavern. Bevaringsregulert.
Oppdragsgiver Larvik kommune

2007Holmestrand gamle rådhus 1864,
Holmestrand.

2011-Brekke gård 1820, Våle. Bevaringsverdig.

 

2010-Karl Johansvern kadettbarakken og undervisningsbarakken. Fredet.
Oppdragsgiver: Sameie

2010-Emma og Olav Duuns hus 1900, Holmestrand. Oppdragsgiver: Stiftelsen Emma og Olav Duuns hus

2009-Emma og Olav Duuns hus 1900, Holmestrand. Oppdragsgiver: Stiftelsen Emma og Olav Duuns hus

2008-Eidgata 12 1856, Larvik. Fredet
Oppdragsgiver: Sameie

2006-Øvre Eidstredet 3 1860, Larvik
Bevaringsregulert. Oppdragsgiver: eier

Øvre Fritzøegate 35, 1890, Larvik. Bevaringsregulert. Oppdragsgiver: eier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til side restaurering møbler Link til side antikvar bygning Link til side media foredrag Link til side historien om Yttersø Link til forside / index